Fleroperationsmaskin hos Mobäcks Verktyg AB.

Fleroperationsmaskiner

Vi har ett antal fleroperationsmaskiner som med sina olika verktyg fräser flera moment, allt i en enda körning. Operatören programmerar efter konstruktionsritningar eller CAD-underlag. Dimensionen är upp till 2200 x 900 mm. Vi gör körningar på enstyck eller mindre serier.