Trådgnist

Namn: YGS-64C
Typ: Starthålsmaskin
Beskrivning: Gnistområde 600x, 400y, 300z

Användningsområde:

  • göra starthål i gnistämnen
  • hål i härdade ämnen.