Trådgnist

Namn: Fanuc @-1id
Typ: Trådgnist
Beskrivning: Gnistområde 600x, 400y, 310z

Material - allt strömförande

  •  stål
  • aluminium
  • koppar
  • mässing mm

Kontakta oss